Vlaamse Reumaliga vzw
Documentatie

Ontstekingsreuma: Jicht


Algemeen Jicht wordt gekenmerkt door een plots optredende hevige ontsteking van een gewricht.  In 80 % van de gevallen ontsteekt de basis van de grote teen of een gewrichtje ter hoogte van de middenvoet.  Vandaar de benaming "het pootje". 
Jicht is een vorm van acute artritis (plots optredend en van korte duur). 
Deze reuma is te wijten aan een te hoog gehalte aan urinezuur in het bloed. 
Sommige mensen scheiden niet genoeg urinezuur uit of  ze produceren er al te veel.  Daardoor zal het gehalte aan urinezuur in hun bloed hoger zijn dan normaal. Wanneer er te veel urinezuur in het bloed is kan het uraatkristallen vormen.  Deze kristallen slaan dan neer in het kraakbeen of kunnen de gewrichtsholte binnendringen. Dit veroorzaakt een ontsteking, een zwelling en veel pijn. 
Bij een jichtaanval begint het gewricht pijn te doen, zwelt dan plotseling op en is dan zeer pijnlijk. De aanval duurt meestal enkele dagen en verdwijnt dan. Het gewricht neemt daarna geleidelijk weer zijn normale vorm aan. 
Jicht is meestal erfelijk. 
Overvloedig eten en drinken kan een aanval begunstigen maar is niet de eigenlijke oorzaak van de ziekte.  Jicht wordt daarom ten onrechte de ziekte van de dronkaards genoemd.  Jicht treft vooral volwassen mannen (en vrouwen pas na de menopauze).
Symptomen Men kan drie stadia onderscheiden.
 1. Hyperuricemie (hyperuricaemia)
  Het is een overmaat aan urinezuur in het bloed. Al of niet zonder klachten.
 2. Acute jichtaanval
  De jichtaanval komt dikwijls 's avonds op en kondigt zich aan met pijn in o.a. de grote teen (podagra); soms ook in de enkel en knie.
  Het gewricht is ontstoken en de huid vertoont een rode kleur. Het gewricht is pijnlijk en voelt warm aan. Soms treedt er ook koorts op. Meestal is de aanval na enkele dagen of weken voorbij.
 3. Chronische jicht
  Als de jicht niet behandeld wordt komen de aanvallen terug. Meerdere jichtaanvallen hebben een nefaste invloed op een gewricht en kunnen het misvormen.
  Op plaatsen waar uraatkristallen ophopen ontstaan 'tophi' ontstaan. Het zijn knobbeltjes in bot, kraakbeen, gewrichtskapsel en/of onder de huid. Zij kunnen ontstaan op diverse plaatsen in het lichaam.
Diagnose Door een gewrichtspunctie en het opsporen van urinezuurkristallen kan de diagnose bevestigd worden.
Plaats Jicht tast meestal één gewricht aan, dikwijls de basis van de grote teen. 
Soms tast het ook andere gewrichten aan, meestal in de voeten, de enkels, de handen of de polsen.
Jicht komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen.
Behandeling De gebruikte geneesmiddelen bij jicht zijn afhankelijk van het ziektebeeld en het tijdstip van de behandeling (startende behandeling, behandeling die reeds enkele weken of jaren lopende is, de ernst). 
Worden o.a. gebruikt: 
 • niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen (Indocid®, Naprosyne®, Brufen®, Voltaren®, Feldene®, enz. en de gelijkaardige generieken,...een hele reeks is bruikbaar... ) 
 • producten die de ontsteking op urinezuur verminderen (chemische naam: colchicine; merknaam: Colchicine Opocalcium®) 
 • producten die de vorming van urinezuur afremmen: allopurinol (merknaam: Zyloric®) en febuxostat (merknaam: Adenuric®) 
 • producten die de uitscheiding van urinezuur verhogen (chemische naam: probenecid, in BelgiŽ enkel nog in magistrale bereiding te verkrijgen, en benzbromaron, in Nederland onder de merknaam Desuric®) 
Elk product heeft zijn voor en nadelen. Enkel de arts (liefst reumatoloog) kan een behandeling van jicht voorschrijven.  Soms is een combinatie van producten nodig.  De arts kan ook bepalen of in de betrokken situatie een dieet noodzakelijk is. 
Belangrijk is de behandeling STIPT te volgen en eventuele nevenverschijnselen te melden aan de arts/reumatoloog.  Eenmaal uw behandeling op punt staat kan de huisarts de nodige voorschriften opmaken.
De veel gebruikte manier is jicht aanvallen te voorkomen: personen gevoelig voor jichtaanvallen preventief behandelen door bijvoorbeeld de dagelijkse inname van één urinezuur verlagend pilletje.  Dit geneesmiddel normaliseert het gehalte aan urinezuur in het bloed.  De patiënt krijgt geen jichtaanvallen meer indien hij het geneesmiddelen inneemt volgens de aanwijzingen van de arts.
Een goed behandelde jicht veroorzaakt geen lasten meer.
De voedingsgewoonten dienen soms aangepast te worden. Naast het regelmatig gebruik van geneesmiddelen is het matig gebruik van alcohol en voldoende drinken aan te bevelen.
Preventie Patiënten die reeds jicht-problemen hadden dienen de voorgeschreven geneesmiddelen meestal levenslang te nemen.
Geschiedenis Jicht is een reumatische aandoening die reeds meer dan 2.500 jaar bekend is. Eeuwenlang geloofde men dat de ziekte vooral welstellende en goed doorvoede mensen trof. Vandaag weet men echter beter.
Maar er is toch een historische grond van waarheid tussen rijkelijk eten en drinken enerzijds en jicht anderzijds.Vooral de wijn en het bier lagen aan de oorsprong maar toch niet om die redenen die je zou denken!
Jicht-Boek

Het boek
Bijkomende en zeer uitgebreide informatie kan je vinden in het boek "Jicht, diagnose en behandeling. Een leidraad voor de arts en de patiŽnt" geschreven door reumatoloog Dr Johan Waes (ISBN 978 90 822 7360 1).
Jicht is de meest pijnlijke vorm van artritis, maar meteen ook de best te behandelen vorm van artritis. De oorzaak van jicht is welbekend: De vorming van uraatkristallen in de gewrichten en in bepaalde weefsels bij een hoog gehalte aan urinezuur in het bloed. Er bestaat een zeer efficiŽnte behandeling hiervoor: Een normalisatie van het gehalte aan urinezuur in het bloed. Een jichtpatiŽnt die nog jichtaanvallen doet is een slecht behandelde patiŽnt ofÖ is helemaal geen jichtpatiŽnt en de diagnose is fout. Naar schatting is ongeveer de helft van alle jichtpatiŽnten niet of onvoldoende behandeld. Onder meer de therapietrouw is zeer slecht! Weinig mensen weten dat jicht zeer sterk gelinkt is aan het metabool syndroom wat dan weer de oorzaak is van ernstige hart- en bloedvataandoeningen zoals hartinfarcten, beroerten en verstopte bloedvaten in de benen. Jicht is de rode vlag die moet waarschuwen voor ernstige, levensbedreigende aandoeningen.
Meer dan de helft van de patiŽnten met jicht is obees, heeft een hoge bloeddruk, een verhoogd gehalte aan vetstoffen in het bloed en een aanleg voor suikerziekte! Met de wereldwijd toenemende obesitas neemt ook het aantal jichtpatiŽnten zeer sterk toe (een verdubbeling in enkele jaren) en parallel hiermee ook het aantal levensbedreigende hart- en bloedvataandoeningen! Een echte epidemie die veroorzaakt wordt door onze moderne eet- en leefgewoonten!

De auteur
De auteur van het boek is Johan Waes, reumatoloog met een jarenlange ervaring. Hij studeerde geneeskunde aan de Katholieke Universiteit te Leuven en hij specialiseerde zich in de inwendige geneeskunde en de reumatologie in het Universitair ziekenhuis te Leuven (prof. Vandenbroucke), het Akademisch ziekenhuis in Groningen (prof. De Blťcourt), het HŰpital LariboisiŤre in Parijs (prof. De SŤze), het Universitair ziekenhuis in Heinola (Finland) (prof. Laine) en het Northern General Hospital in Edinburgh (prof. Duthie). Sinds 1972 heeft hij een drukke reumatologische praktijk in Mechelen.
Hij is stichtend voorzitter van de Vlaamse Reumaliga, vzw. een organisatie van en voor reumapatiŽnten die als voornaamste doelstelling heeft alle mensen met reuma daadwerkelijk te helpen op de eerste plaats door het verschaffen van een degelijke, evidence based informatie. Zo organiseerde de Liga in 1997 de campagne "1997, jaar van de jicht" die een zeer groot succes kende en resulteerde in een betere behandeling van duizenden mensen met jicht.
Johan Waes gaf in de loop der jaren tientallen voordrachten over jicht zowel aan artsen als aan patiŽnten en hij ervoer hierdoor hoe weinig bekend en hoe slecht behandeld deze aandoening tot op heden is en hoe weinig men beseft welk groot risico een jichtpatiŽnt loopt op hart- en bloedvatziekten. En dit niet enkel in BelgiŽ, maar wereldwijd. Uit die vaststelling is de idee voor het schrijven van dit boek gegroeid. Het moet een gedegen en wetenschappelijk onderbouwde leidraad zijn voor alle artsen die met de problematiek van het jicht geconfronteerd worden maar ook voor alle geÔnteresseerde patiŽnten met jicht die zelf mee voor hun gezondheid willen zorgen.

Bestellen
In dit boek dat zowel voor artsen als voor sterk geÔnteresseerde patiŽnten is geschreven, wordt zeer nauwkeurig uitgelegd wat jicht precies is, hoe jicht optimaal behandeld moet worden en hoe het risico voor de met jicht geassocieerde ziekten verkleind kan worden.

Dit geÔllustreerd boek (142 pagina's) kost slechts 19,50 euro.
Te verkrijgen in de boekhandel of door een overschrijving van 19,50 euro op de rekening van het VRL: IBAN BE89 4140 0210 0185 met de vermelding van naam en adres. Het boek wordt dan gratis opgestuurd...

Opmerking Bijkomende informatie:
 • Niet alleen de eet- en drink- gewoonten maar ook bepaalde nierziekten, geneesmiddelen en een zwangerschap kunnen een invloed hebben op de uitscheiding van urinezuur.
 • Jicht mag men niet verwarren met Pseudo-Jicht.
 • Zie ook: Links over Jicht

 
Home Vorige Begin    

Definitie | Doel | Structuur | Middelen | Lidgelden | Agenda
Documentatie | Afdelingen | Linken | Prikbord | Boodschap


Copyright © VRL vzwbericht naar de VRL
Web Realisatie RiB