Vlaamse Reumaliga vzw
De vereniging

Organisatie

Definitie
 • De Vlaamse Reumaliga is een erkende vereniging zonder winstoogmerk.
 • Zij werd opgericht op 26 januari 1992 te Mechelen.
 • Haar statuten verschenen in het staatsblad van 2 april 1992, identificatienummer 41598/P.
 • Ze is een trefpunt voor al wie met reumapatiënten begaan is of interesse heeft voor reuma.
 • Zij biedt praktische hulp en steun voor al wie door reuma geplaagd is.
 • Ze is een bron van informatie over de reumatische aandoeningen.
 • De VRL vzw wil meer zijn dan een zelfhulpgroep voor mensen met reuma:
  • een stimulans voor meer wetenschappelijk onderzoek op reuma
  • een drukkingsgroep naar o.a. de overheid toe voor betere sociale en financiële voorzieningen
  • een stem laten horen waar die gehoord moet worden: bij artsen, de overheid, de sociale zekerheid, de mutualiteit, de farmaceutische bedrijven en ook bij het grote publiek.

Top
Doel
 • Een stem zijn voor alle reumapatiënten.
 • Informatie verzamelen over reumatische aandoeningen, preventie, diagnose, behandeling, invaliditeit, pijn, hulpmiddelen...
 • Elke reumapatiënt in Vlaanderen en eenieder die met reuma begaan is, zo goed mogelijk te informeren over reuma.
 • Een begrijpbare beschrijving geven van reumatische aandoeningen zoals: artritis, artrose, jicht, lupus, lumbago, ischias, spondylitis, osteoporose, en van de vele andere reumatische aandoeningen.
 • Contacten tussen lotgenoten organiseren.
 • Opkomen voor de belangen van de patiënt.
 • Elke reumapatiënt daadwerkelijk helpen.

Top
Middelen
 • De lidgelden:  ook u kan bijdragen en solidair zijn met lotgenoten door lid te worden.
 • Extra financiële steun en sponsoring.
 • De organisatie van informatie- en contactdagen zodat lotgenoten hun ervaringen kunnen delen.
 • Het driemaandelijks tijdschrift, boordevol informatie.  Het bevat artikels over behandelingen, nieuwe therapieën, ontspanning, sport, sociale wetgeving, ervaringen, bijeenkomsten, lezersbrieven en vragen...
 • Haar nationale werking met de Nationale Reumadag, elk jaar in een andere provincie.
 • Haar provinciale werking met per provincie 3 à 4 informatie- en contactdagen of avonden.
 • Haar lokale werking met per provincie 2 tot 5 lokale groepjes die maandelijks of tweemaandelijks samenkomen (praatgroepen, oefengroepen, ...) of samen een ontspanningsactiviteit uitstippelen.
 • Het aanleggen van een reumabibliotheek met boeken, brochures, folders, thesissen.
 • Het stimuleren van het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs in verband met de reumatische aandoeningen.
 • Haar contacten met zusterorganisaties in binnen- en buitenland.
 • Haar contacten met artsen verenigingen, de overheid, mutualiteiten...

Top
Vrijwilligers De vereniging wordt geleid door het Dagelijks Bestuur met aan het roer de voorzitter. Het team wordt bijgestaan door het secretariaat.
Maar de verening kan echter enkel bestaan door de inzet van tientalle vrijwilligers.

Wat zit bij hen in het bloed? Wat hopen ze?
 • Frisse, geniale en niets-is-te-gekke ideeën om alle Vlaamse mensen met reuma over de streep te halen om deel te nemen aan onze werking.
 • Chronische scheppingskriebels om onze VRL vzw verder te doen uitgroeien tot een vitale, bloeiende en boeiende organisatie waar iedereen zich thuis en goed kan voelen.
 • Warme genegenheid voor ieders anders-zijn of anders-denken, omdat wij allemaal knutselen aan dezelfde reuma-winkel (en dat er geregeld hartelijk gelachten mag worden!).
 • Het uitbouwen van een positieve samenwerkingsgeest, met alle medewerkers - jong en oud, dik of dun, van welk temperament of geaardheid dan ook - die zich inzetten binnen de VRL vzw in gans Vlaanderen.

Top
Structuur
 • Het hoogste orgaan is de Algemene Vergadering waarin alle leden zetelen.
  Er zijn ongeveer 1 800 leden, voornamelijk patiënten en geïnteresseerden.
  Elk jaar is er minstens één Algemene Vergadering; afwisselend in elke provincie.
 • Deze vergadering kiest een Raad van Beheer die toeziet op de algemene werking van de vereniging.
 • Uit de Raad van Beheer wordt een Dagelijks Bestuur gekozen: een viertal personen die de dagelijkse werking van de vereniging verzorgen.
 • Elke provincie beschikt over een Provinciaal Bestuur met een vertegenwoordiger in de Raad van Beheer.
 • Elke lokale groep heeft een vertegenwoordiger in het overeenkomend Provinciaal Bestuur.
 • Het vast secretariaat is zo wat de draaischijf van de Reumaliga.  Het staat elke werkdag van 9u tot 12u ter beschikking van reumapatiënten en geïnteresseerden.  Buiten de kantoren neemt een antwoordapparaat elke oproep op.  De VRL vzw staat er op dat op elke vraag tijdig een degelijk antwoord komt.

Home Vorige Lidgeld Menu    

Definitie | Doel | Structuur | Middelen | Lidgelden | Agenda
Documentatie | Afdelingen | Linken | Prikbord | Boodschap


Copyright © VRL vzwbericht naar de VRL
Web Realisatie RiB