Vlaamse Reumaliga vzw
De vereniging

Gedragscode van deze website


1. Deskundigheid Het medisch of gezondheidsadvies dat wordt gegeven op deze site, mag alleen worden gegeven door medische of op gezondheidszorggebied opgeleide professionals, tenzij duidelijk is vermeld dat het advies afkomstig is van een niet-medisch gekwalificeerd persoon of organisatie.
2. Aanvullend De informatie op deze site is alleen bedoeld als aanvulling, en niet als vervanging, van het contact tussen arts en patiŽnt of de bezoeker van deze site.
De lezer wordt aangemaand steeds een arts te raadplegen bij het starten, wijzigen of stoppen van een behandeling.
De informatie dient enkel ter ondersteuning van patiŽnten op zoek naar algemene informatie.
De VRL vzw raadt elke lezer aan zo nodig de behandelende arts, specialist of therapeut te raadplegen en dit zeker vůůr het starten, stoppen en/of wijzigen van een behandeling of als u vragen hebt omtrent uw ziektebeeld, diagnose, behandeling, gelijkaardige aandoeningen of bij lichamelijke en/of psychische klachten of als u vragen hebt omtrent op het internet vermelde informatie of symptomen.
De VRL vzw raadt iedereen aan niet zelf te dokteren en ook niet zo maar adviezen op te volgen van zo genaamde therapeuten. Bedoeld wordt mensen die zich therapeut noemen en niet beschikken over erkende medische attesten, die geen of onvoldoende scholing gevolgd hebben.
Een arts, specialist of therapeut is steeds noodzakelijk voor het stellen van een juiste diagnose, het geven van een goed advies, het inzetten van een juiste behandeling en een goede opvolging.
3. Vertrouwelijkheid Vertrouwelijke of persoonlijke informatie van de patiŽnt of de bezoeker van een medische of gezondheidszorgsite, inclusief hun identiteit, moet door de website worden gerespecteerd.
De website respecteerd de privacy wetgeving (Wet van 8 december 1992) met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, alsmede de uitvoeringsbesluiten van deze Wet als de Europese Richtlijnen terzake. Informatie hierover kan men steeds vinden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Elke gebruiker waarvan de Vlaamse Reumaliga vzw over de persoonlijke gegevens beschikt kan op eenvoudige aanvraag zijn gegevens opvragen of laten wijzigen. In zijn/haar aanvraag worden toegevoegd: een bewijs van identiteit (d.m.v. een kopie van de identiteitskaart), een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag met melding van zijn/haar persoonsgegevens, alsook de gewijzigde gegevens indien er onvolledige of incorrecte gegevens vermeld zouden zijn.
4. Bron Informatie op deze site wordt, waar mogelijk, voorzien van de bron van informatie en, waar mogelijk, van HTML links naar die data.
De datum waarop een pagina het laatst is herzien wordt duidelijk aangegeven (bijvoorbeeld onderaan de pagina).
5. Bewijzen Alle beweringen die worden gedaan over de voordelen en resultaten van behandelingen, commerciŽle producten of diensten worden ondersteund door evenwichtige bewijzen op een manier zoals dat ook is aangegeven onder punt 4.
6. Duidelijkheid De ontwerpers van deze site doen hun uiterste best om de aangeboden informatie zo duidelijk mogelijk weer te geven, en contactadressen te vermelden voor bezoekers die op zoek zijn naar verdere informatie of hulp. De webmaster vermeldt zijn of haar e-mailadres duidelijk op de site, meestal onderaan via de link RiB vzw.
7. Sponsoring Sponsoring van deze site wordt duidelijk aangegeven, inclusief de namen van de commerciŽle en niet-commerciŽle organisaties die hebben bijgedragen aan de ondersteuning, diensten of informatie voor deze site.
8. Openheid Openheid in advertentie en redactioneel beleid
Wanneer advertenties een bron van inkomsten vormen, moet dat duidelijk op de site worden vermeld. Een korte beschrijving van het gevoerde advertentiebeleid wordt gepubliceerd op de site. Advertenties en andere promotiemateriaal moet zodanig worden gepresenteerd dat de bezoeker duidelijk het onderscheid kan maken met de redactionele inhoud.
Eventuele winsten, zoals bij de verkoop van boeken en/of multimedia via BOL nv gaan naar de Vlaamse Reumaliga vzw en/of naar Reuma in Beweging vzw ter bekostiging van o.a. het webonderhoud.

Home Vorige Begin

Definitie | Doel | Structuur | Middelen | Lidgelden | Agenda
Documentatie | Afdelingen | Linken | Prikbord | Boodschap


Copyright © VRL vzwbericht naar de VRL
Web Realisatie RiB