Vlaamse Reumaliga vzw
Documentatie

Reuma bij kinderen


Algemeen Juveniele reuma wordt ingedeeld in drie grote groepen:
 1. De vorm met algemene ziekte symptomen : koorts , huiduitslag , milt- en leververgroting en gewrichtszwelling
  Juveniele reuma met systemisch begin
 2. De poly-articulaire vorm: vaak ook de vorm die tot de belangrijkste gewrichtsmisvorming en tot uitgesproken gewrichtsdestructie leidt en waar 5 of meer gewrichten aangetast zijn.
  Er dient ook vermeld te worden dat juveniele reuma met systemisch begin naar een poly-articulaire vorm kan evolueren evenals de pauci-articulaire vormen dit kunnen trouwens. De toekomst van deze evoluties is dan dezelfde dan deze van patiënten, die vanaf het begin van de ziekte, poly-articulair aangetast zijn.
  Deze vorm van juveniele reuma, polyartritis, kan op om het even welke leeftijd, al vanaf enkele maanden, beginnen en zich gewoonlijk zeer snel van het ene gewricht naar het andere verplaatsen in enkele maanden tijd. Soms voelen kinderen met polyartritis zich algemeen onwel met koorts en huiduitslag. Deze vorm wordt ook ziekte van Still genoemd naar de arts die ze voor het eerst identificeerde.
 3. De pauci-articulaire vorm met aantasting van ten hoogste 4 gewrichten en die op haar beurt ingedeeld wordt in 2 subtypes:
  • De vroegtijdig beginnende is gekenmerkt door de mogelijkheid van ernstige chronische oogontstekingen en tast meestal meisjes tussen de leeftijd van 2 en 8 jaar aan
  • De laattijdig beginnende vorm is gekenmerkt door meer banale acute ontstekingen van het oog en ontsteking van de peesaanhechting aan de onderste ledematen en tast meestal jongens tussen 9 en 12 jaar aan
  Deze vorm van reuma duurt soms verscheidene jaren. Een kind met dit soort reuma wordt meestal niet zwaar ziek. Het probleem blijft min of meer beperkt tot de gezwollen pijnlijke gewrichten. Problemen met de ogen kunnen voorkomen en een regelmatig onderzoek is daarom aangewezen.
Behandeling De behandeling van reuma bij kinderen is meestal bijna dezelfde als bij volwassenen maar de problemen die in het leven van alledag opduiken zijn vaak verschillend.  Kinderen met reuma moeten een zo normaal en gevuld leven leiden als maar mogelijk is. 
Naast medische behandeling (pijnstillersontstekingsremmers, basis-behandeling, kinesitherapie)  is het dus van belang om moeilijkheden te overwinnen, het onderwijs en het sociale leven in stand te houden en alternatieve activiteiten te ontplooien. 
Oefeningen, al of niet onder begeleiding van een kinesitherapeut, zijn bijzonder nuttig.  Veel kinderen met reuma hebben enorm veel baat bij zwemmen. 
Vooral de steun van het gezin helpt de kinderen met reuma.
Behandeling
met anti-TNF
Sinds enige tijd geraakt de behandeling van reumatoïde artritis door biologische agentia bekend. De behandeling bestaat uit het blokkeren van de Tumor Necrosis Factor (afgekort TNF).
TNF is een kleine molecule die vrij gesteld wordt door de opruimcellen - macrofagen - en die belangrijke signalen door geeft naar andere cellen aanwezig in de ontstekingshaarden ter hoogte van het gewrichtsvlies in reumatoïde artritis.
Aktueel wordt deze behandeling reeds door het RIZIV terugbetaald voor patiënten die lijden aan een ernstige vorm van de ziekte, althans voor één produkt namelijk infliximab (Remicade®). Remicade® is een antilichaam dat gericht is tegen de tumor necrosis en die aldus, wanneer het intraveneus toegediend wordt, het effekt van de tumor necrosis factor neutraliseert. De resultaten van deze behandeling zijn in de meeste gevallen indrukwekkend, het verandert werkelijk de levenskwaliteit van de patiënt.
Terugbetaling
anti-TNF
Voor de patiëntjes die lijden aan juveniele reuma met poly-articulaire aantasting wordt ook een behandeling, die de tumor necrosis factor blokkeert,door het RIZIV terugbetaald. De behandelingswijze is wel verschillend van die bij volwassenen in die zin dat geen antilichaam tegen tumor necrosis factor ingespoten wordt doch wel een kleine ankeringsmolecule die aan de oppervlakte van de doelwitcellen van tumor necrosis factor aanwezig zijn: de tumor necrosis factor receptor.
Het product noemt etanercept (Enbrel®) . Enbrel® wordt niet intraveneus doch wel onderhuids gegeven en dient 2 maal per week toegediend te worden.

Om van de terugbetaling van Enbrel® te kunnen genieten moeten de patiëntjes wel aan bepaalde voorwaarden voldoen: de terugbetalingscriteria.
De criteria voor terugbetaling van Enbrel® voor actieve polyarticulaire juveniele chronische artritis zijn:
 1. Het patiëntje moet minstens 4 jaar oud zijn en mag de leeftijd van 18 jaar niet overschreden hebben
 2. Het patiëntje moet een onvoldoende respons vertonen op een behandeling met methotrexaat gebruikt met een posologie van ten minste 10 mg / m2 gedurende ten minste 3 maanden of tekens van intolerantie op lagere vertoont hebben.
 3. Het patiëntje moet tekens van actieve ontsteking vertonen ter hoogte van ten minste 5 gewrichten.
 4. De afwezigheid van actieve tuberculose moet bewezen worden.


Opmerking

 
Home Vorige Begin    

Definitie | Doel | Structuur | Middelen | Lidgelden | Agenda
Documentatie | Afdelingen | Linken | Prikbord | Boodschap


Copyright © VRL vzwbericht naar de VRL
Web Realisatie RiB