Vlaamse Reumaliga vzw
De vereniging

Inschrijvingsformulier voor Sponsoring en/of Reclame


Uw steun, sponsoring of reclame ?  

Geachte Mevrouw, Mijnheer, 

De Vlaamse Reumaliga vzw (afgekort VRL) werd op 2 april 1992 opgericht met als voornaamste doelstelling het verstrekken van informatie over de reumatische aandoeningen en de praktische zorg voor de mensen met reuma. 
Als met weet dat 1 persoon op 2 vroeg of laat in zijn leven reumatische klachten heeft en alleen al in Vlaanderen een 300.000 personen ernstig gehandicapt zijn door een reumatische aandoening, dan is het duidelijk dat de Vlaamse Reumaliga beantwoordt aan een zeer grote nood.  Zoals ook de Kankerliga en de Cardiologische Liga, elk op hun terrein, beantwoorden aan een grote nood. 

De jonge Vlaamse Reumaliga is nog volop in haar ontwikkelingsfase.  Ze telt momenteel ongeveer 1.500 leden over het hele Vlaamse land.  Ze heeft een vast secretariaat met een dagelijkse permanentie.  Haar 3-maandelijks tijdschrift 'Reuma' heeft een oplage van 2.000 exemplaren.  Hierin wordt zeer veel informatie gegeven over de diverse reumatische aandoeningen zoals ondermeer: diagnose, preventie, behandeling, psychische en sociale consequenties. 

Om de lidgelden van de VRL zo veel mogelijk te kunnen aanwenden voor de patiënt gerichte activiteiten wordt er naar gestreefd de uitgave van het tijdschrift zelfbedruipend te maken door het inlassen van betaalde advertenties. 
Omdat wij ervan overtuigd zijn dat uw bedrijf produkten en/of diensten aanbiedt die voor de mensen met reuma nuttig kunnen zijn en omdat wij menen dat er van uwentwege een sympathie bestaat voor de doelstellingen van de VRL, willen wij U vragen de inlassing van een advertentie in ons tijdschrift te overwegen.  Bijgevoegd vindt U een bestelformulier en de voorwaarden voor een dergelijke inlassing. 

Wij zijn er zeker van dat U met uw steun of een publiciteit in ons blad, dat niet enkel door mensen met reuma en/of in reuma geïnteresseerde mensen wordt gelezen maar ook door hun familieleden en kennissen, ruimschoots uw specifieke doelgroep bereikt. 

Uw publiciteit zal hierdoor een zeer grote return hebben. 

In de hoop op een prettige en vruchtbare samenwerking, groet ik U, 
Geachte Mevrouw, Mijnheer, van harte. 

Johan Waes, 
De voorzitter
 
Bijdragegormulier invullen
 
Home Vorige Begin Steun & Sponsoring

Definitie | Doel | Structuur | Middelen | Lidgelden | Agenda
Documentatie | Afdelingen | Linken | Prikbord | Boodschap


Copyright © VRL vzwbericht naar de VRL
Web Realisatie RiB